Contract de instrainare - dobandire a unui mijloc de transport

Scan