Raportul de activitate pentru anul 2020 privind activitatea Serviciului Public de Asistenta Sociala Gottlob