ANUNȚ IMPORTANT Primăria Comunei Gottlob anunță începerea SERVICIILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A IMOBILELOR SITUATE ÎN INTRAVILANUL LOCALITAȚII VIZEJDIA