Anunț privind începerea serviciilor de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate in UAT Gottlob judetul Timis