PROCES-VERBAL de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune