Proiectul de investiții vizând modernizarea Sistemului de Iluminat Public al localității Gottlob

Proiectul de investiții vizând modernizarea Sistemului de Iluminat Public al localității Gottlob a fost implementat cu succes!

Investiția în valoare totală de 576.555,00 de lei (TVA inclusă), a fost derulată prin intermediul proiectului cu titlul “Modernizarea iluminatului public stradal in comuna Gottlob, județul Timiș, prin programul Administrației Fondului pentru Mediu privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public”, Comuna Gottlob beneficiind de o cofinanțare din partea AFM de maxim 439.871,56 lei, conform contractului de finanțare nerambursabilă Nr. 208/IGES/06.07.2021, încheiat cu AFM București.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă reducerea consumului de energie și realizarea unui climat luminos optim.

Astfel, au fost înlocuite toate cele 390 de corpuri de iluminat stradal din localitatea Gottlob (lămpi cu vapori de sodiu), cu corpuri de iluminat cu sursa LED, de generație nouă, echipate cu sisteme de telegestiune.