1. Proiect de hotarare privind aprobarea închiderii exerciţiului bugetar pe trim . IV al anului fiscal 2021.