2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la finele anului fiscal 2021.