5. Proiect de hotarare privind aprobarea Reţelei Şcolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Gottlob, pentru anul şcolar 2022-2023