7. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului inventarierii patrimoniului UAT Comuna Gottlob. aferent anului 2021.