8. Proiect de hotarare privind actualizarea titularului dreptului de proprietate al imobilelor înscrise in CF nr 400090 Gottlob, Cf nr 400045 Gottlob si CF nr 400092 Gottlob, imobile proprietate publica a comunei Gottlob.