Hotărâre privind acordul preluării în folosință gratuită a terenului înscris în CF nr 401574 din localitatea Gottlob, teren proprietatea Fondului Bisericesc Romano Catolic