Hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziții publice a comunei Gottlob pentru anul 2022