Hotărâre privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Gottlob pentru perioada 2021-2027"