Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Gottlob pe anul fiscal 2021