Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unei parcele atribuită în baza Legii nr 15/2003 ca urmare a neîndeplinirii obligației de începere a lucrărilor de construire