HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL APROBATE ÎN ȘEDINȚA DIN 10 FEBRUARIE 2022

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul fiscal 2022

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele constitutive ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ

3 Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat în incinta Dispensarului uman din localitatea Gottlob