HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL APROBATE ÎN ȘEDINȚA DIN 20 aprilie 2022