Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Gottlob pentru anul 2022