PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNEI DREPT REAL DE FOLOSINTA ASUPRA UNUI TEREN