PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA SCRISORII DE GARANTIE nr. 223/16.09.2019