Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gottlob pe anul fiscal 2021