Dispoziție privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Gottlob în ședință extraordinară la data de 08.11.2022