Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii conform legii 152/1998"